Clemens (Oslo)

Utgravning: Ole Egil Eide, 1970-71
Fylke: Oslo
Bispedømme: Oslo
Prestegjeld: Oslo

Funnsted
Utgravningene under Clemenskirken i Oslo.

Eldre graver
Utgravningen viste graver fra første halvpart av 1000-tallet. I de øverste lagene var skjelettene orientert som den senere stenkirken. I de underste lagene var gravene lagt med 30° avvik, men parallelt med den nordre kirkegårdsmuren. Mellom de to eldste fasene var det oppfylling av sand.

Spor etter bygning
Ut fra de mange gravene kan det antas at det kan ha vært kirker/kapeller her fra samme tidsrom.

Kilder og litteratur
Trykt:

  • Eide O.E. 1973: De toskipede kirker i Oslo. Avhandling til magistergraden i nordisk arkeologi, Bergen, stensil. Bergen.