• Utgravning: Ole Egil Eide, 1970-71
  • Fylke: Oslo
  • Bispedømme: Oslo
  • Prestegjeld: Oslo

Funnsted

Utgravningene under Clemenskirken i Oslo.

Eldre graver

Utgravningen viste graver fra første halvpart av 1000-tallet. I de øverste lagene var skjelettene orientert som den senere stenkirken. I de underste lagene var gravene lagt med 30° avvik, men parallelt med den nordre kirkegårdsmuren. Mellom de to eldste fasene var det oppfylling av sand.

Spor etter bygning

Ut fra de mange gravene kan det antas at det kan ha vært kirker/kapeller her fra samme tidsrom.

Kilder og litteratur

Trykt:

  • Eide O.E. 1973: De toskipede kirker i Oslo. Avhandling tilmagistergraden i nordisk arkeologi, Bergen, stensil. Bergen.