Haug i Eiker

Utgravning: Kjeld Magnussen, 1961-62
Fylke: Buskerud
Bispedømme: Tunsberg
Prestegjeld: Eiker

Spor etter bygning
I skipets nordvestre del ble det avdekket nedre del av en forråtnet stolpe (1). I østre del av skipet ble det avdekket en stolperest holdt fast av skoningssten (2). I skipets sørøstre del ble det avdekket en stolperest (3).

Tabell over stolpehull

Nr X/Y Z Ø Kommentar
1 0,4-0,5
2 0,3-0,4
3 0,4

Kilder og litteratur
Trykt:

  • Jensenius, J.H. 2001: Trekirkene før stavkirkene. En undersøkelse av planlegging og design av kirker før ca. år 1100. Con-Text, avhandling nr. 6. Arkitekthøgskolen i Oslo: 129-130.

Utrykt:

  • Magnussen, K. 1962: Haug kirke. Utgravning under gulvene 1961-1962. Manuskript. Riksantikvarens Antikvariske Arkiv.