Liknes i Kvinesdal

Utgravning: Frans-Arne Stylegar/Jan Brendalsmo, 2000
Fylke: Vest-Agder
Bispedømme: Agder
Prestegjeld: Kvinesdal

Funnsted
Under nåværende Kvinesdal kirke.

Eldre graver
Det fantes spor etter en rekke graver av middelaldertype. Flere av gravene ser ut til å ligge i tilknytning til den eldste kirken på stedet. Materiale i gravene er C14 datert til fra midt i 900-årene og fremover.

Spor etter bygning
Den tidligste påviste kirken på stedet er dokumentert i form av et brannlag umiddelabart ovenpå den gamle markoverflaten. Brannlaget datert til mellom år 980-1020.

Kilder og litteratur
Trykt:

  • Brendalsmo, A.J. og F.-A. Stylegar 2001: Kirkested i 1000 år. Grend, gård og grav i Liknes. NIKU Publikasjoner, nr. 111, Oslo.