Mariakirken (J. H. Jensenius)

  • Utgravning: Håkon Christie, 1961-62
  • Fylke: Oslo
  • Bispedømme: Oslo
  • Prestegjeld: Oslo

Funnsted

Mariakirken var stenkirke i Oslos middelalderske kongsgård. Den ble bygget omkring år 1100 og ombygget og utvidet flere ganger. Kirken ble revet på 1500-tallet og området ble planert.

Spor etter bygning

Ved arkeologiske undersøkelser i kirkeruinen i 1961-62 ble spor av en eldre trebygning påvist. Veggene i trekirken var markert av rester av stolper med ca. 0,4 m tverrmål i fotenden som står ca. 1 m ned i bakken med ca. 2,0 m avstand. Hver av skipets langvegger har hatt seks stolper, øst og vestveggene i skipet har hatt fire og korets østvegg tre stolper. Stolperadene viser en plan hvor skipet har vært ca. 10 x 7,5 m og et kvadratisk kor i øst ca. 4 x 4 m. De seks stolpene i skipets langvegger er satt ned i sammenhengende grøfter i den faste sand-leiren som utgjør naturbakken. Grunnen skulle være fast nok, men likevel har de østre stolpene i sørveggen hvilt på en ca. 3,7 m lang grovøkset halvkløvning som er lagt med flatsiden ned på bunnen av grøften, en slags nedgravet svill. Det var ingen spor etter noen konstruktiv forbindelse mellom stolpe og halvkløvning. I de øvrige stolpegropene som er undersøkt står stolpeendene rett avkuttet direkte på bunnen. Etter at langveggstolpene var stillet på plass i grøftene, ble disse fylt med sand og leire. Utenfor skipets vestvegg ble det påvist spor etter en svill som kan ha tilhørt en svalgang. Trekirken er datert av Håkon Christie til omkring år 1050.

Tabell over stolpehull

Nr X/Y Z Ø Kommentar
1 16,80/30,05 418    
2 16,40/26,50 440    
3 14,76/24,50 419    
4 14,36/22,90 431    
5 14,20/21,30 442    
6       Sten i området for stolpehull
7 16,45/16,65 493    
8 18,50/16,35 437    
9 21,05/16,15      
10 21,35/16,00 473    
11 21,50/19,85 420    
12 21,75/20,95      
13 20,50/26,00 415    
14 20,90/29,70 413    
15 18,90/29,90 415    

Kilder og litteratur

Trykt:

  • Christie, H. 1963: Det gamle Oslo mellom fortid og fremtid, St.Halvard, vol. 41: 243-265.
  • Christie, H. 1966: Haralds Oslo, St. Halvard, vol. 44: 191-211.
  • Jensenius, J.H. 2001: Trekirkenefør stavkirkene. En undersøkelse av planlegging og design av kirkerfør ca. år 1100. Con-Text, avhandling nr. 6. Arkitekthøgskolen iOslo: 129-132.