• Utgravning: Håkon Christie, 1965
  • Fylke: Buskerud
  • Bispedømme: Tunsberg
  • Prestegjeld: Nes

Funnsted

Nes stavkirke i Hallingdal ble revet i 1864, to år etter at den nye kirken var bygget 3-400 m. lenger mot sørøst.

Eldre graver

Ved tømming av gravkammeret i stavkirkens kor fremkom spor etter to eldre graver i nord og en i sør. Østveggen i den brente kirkens skip har gått tvers over begge av disse gravene og tyder på at de er eldre enn begge de kjente kirker på stedet.

Spor etter bygninger

De områdene som kan gi opplysninger om eventuelle eldre kirkers bygningshistorie er begrenset til grunnen under den revne stavkirkens våpenhus, skip, kor, apsis og sakristi. Dessuten er gravkamrene fra 1600 og 1700-årene i skip og kor blitt delvis tømt og derpå fylt med sten og fyllmasser etter kirkerivningen. Den eldste fasen på tuften er sporene etter graver. Til denne situasjonen kan det ha vært en kirke, Nes I. Det er bevart grunnmurer for en annen kirke, Nes II. Grunnmurene viser en bygning som kan ha hatt et skip på 8,8 x 7,6 m. Foran vestveggen har det vært et tilbygg, kanskje 2,7 m bredt og 1,2 m ut fra veggen. Det er ikke sikre spor etter kortilbygg, men hvis en stenrad i nordøst angir nordveggen i et kor, har det vært ca. 5 m bredt. Det kan også se ut som det har vært opplegg for grunnstokker. Denne kirken har brent og en ny stavkirke, Nes III, er reist. Det var denne som ble revet i 1864.

Kilder og litteratur

Trykt:

  • Christie, H. 1979: Nes stavkirke, Riksantikvarens skrifter, vol.3.Oslo.

Utrykt:

  • Christie, H. 1965: Innberetning om utgravninger i Nes stavkirketuft,Hallingdal. Manuskript, Riksantikvarens Antikvariske arkiv. Oslo.