• Utgravning: Håkon Christie, 1968-69
  • Fylke: Buskerud
  • Bispedømme: Tunsberg
  • Prestegjeld: Nore

Funnsted

Ved gravningen i 1968-69 ble gulvene i skip, kor og vinger tatt opp. Det ble avdekket et askelag i koret og skipets østlige del.

Eldre graver

Askelaget er gjennomskåret av en grav som går under svillene mellom kor og skip. Graven er eldre enn den stående kirken, men yngre enn askelaget. Påviste graver som er eldre enn den nåværende kirken tyder på at det har stått en kirke på stedet tidligere, men ingen av de påviste nedgravningene synes å ha tilhørt en bygning.

Kilder og litteratur

Utrykt:

  • Christie, H. 1969: Nore stavkirke. Utgravning. Manuskript,Riksantikvarens Antikvariske Arkiv, Oslo.