• Utgravning: Håkon Christie/J.H.Jensenius, 1978
  • Fylke: Buskerud
  • Bispedømme: Tunsberg
  • Prestegjeld: Nore

Spor etter bygning

Etter at den stående kirken ble reist er det gravet mange graver inne i skipet og koret som har ødelagt eventuelle stolpehull. I den eldste del av skipet, i nordvest, ble det imidlertid avdekket to hull med ca. 1 m tverrmål. De lå på linje øst-vest med ca. 0,5 m mellomrom og var fylt med sten.

Tabell over stolpehull

Nr X/Y Z Ø Kommentar
1 6,20/8,20 1,65    
2 6,55/9,70 1,55    
3 6,80/14,65 1,53    

Fundamentering, beskrivelse

Stenene hadde dannet en skoning rundt en stolpe. I den mørke massen på bunnen av det ene hullet ble det funnet to mynter fra første del av 1100-årene. Funnstedet tilsier at de må være falt ned eller lagt ned den gang stolpen ble reist. Det er derfor rimelig å tenke seg at de skadete nedgravningene under kortpartiet er rester av lignende stolpehull og at de skriver seg fra en stolpebygning som har stått her før stavkirken ble reist.

Kilder og litteratur

Trykt:

  • Christie, H. 1992: Undersøkelsen i 1978 gav ny kunnskap. I:Friis, N. (red.): Uvdal stavkirke forteller. Uvdal: 15-21..
  • Jensenius, J.H. 2001: Trekirkenefør stavkirkene. En undersøkelse av planlegging og design av kirkerfør ca. år 1100. Con-Text, avhandling nr. 6. Arkitekthøgskolen iOslo: 147.