Jørgen H. Jensenius måler opp Borgund stavkirke
Jørgen H. Jensenius måler opp Borgund stavkirke.

Denne nettsiden inneholder resultatene av den faglige aktiviteten til sivilarkitekt og stavkirkeforsker Jørgen H. Jensenius (1946-2017).

Jørgen H. Jensenius fikk Diplom fra Arkitekthøgskolen i 1974. Ett studieår var han tyrkisk statsstipendiat på UNESCO’s masterkurs i bygningsarkeologi ved Orta Doğu Teknik Üniversitesi i Ankara. Fra 1974 arbeidet han i bokverket Norges Kirker hos Riksantikvaren. Han var med på de arkeologiske utgravningene i Lom stavkirke i 1973, i Uvdal stavkirke 1978 og i Høre stavkirke i 1979. I 1980-81 ledet han utgravningen i Ringebu stavkirke. Fra 1983 var han ansvarlig for de bygningsarkeologiske undersøkelsene i Riksantikvarens brannsikringsprogram. Han fortsatte med dette arbeidet etter overføring til det nyopprettede Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) i 1995. Høsten 2001 forsvarte han en avhandling for dr.ing.-graden ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) om trekirkene før stavkirkene. Han døde av bukspyttkjertelkreft høsten 2017 og etterlater seg hustru og to barn.

Sidene vedlikeholdes nå av hans sønn Alexander Refsum Jensenius.