Artikler

Publikasjoner av Jørgen H. Jensenius.

Monografier

 • Trekirkene før stavkirkene. En undersøkelse av planlegging og design av kirker før ca. år 1100. CON-TEXT, avhandling 6, Arkitekthøgskolen i Oslo 2001, 227 s., ill. [PDF]  [Abstract]
 • Lomen stavkirke. En matematisk analyse (No/eng.). Riksantikvarens skrifter, no.5, Oslo 1988, 63 s. ill. [PDF] (25MB)

Artikler

 • Osebergskipets gravkammer. Collegium Medievale, vol. 29, 2016: 83-110. [PDF]
 • Viking and Medieval Wooden Churches in Norway as Described in Contemporary Texts. Historic wooden architecture in Europe and Russia : evidence, study and restoration. Edited by Evgeny Khodakovsky and Siri Skjold Lexau. Birkhäuser, Basel 2015: 58-67 [PDF]
 • Wooden Churches in Viking and Medieval Norway: Two Geometric and Static Strategies. Historic wooden architecture in Europe and Russia : evidence, study and restoration. Edited by Evgeny Khodakovsky and Siri Skjold Lexau. Birkhäuser, Basel 2015: 20-27 [PDF]
 • Stavkirkedørenes form og bruk: Hof kirke i Solør som eksempel. Viking, vol. LXXIV, 2011: 225-240. [PDF].
 • Prosjektering av trekirker i norsk vikingtid og middelalder. Viking, vol. 73, 2010: 157-172. [PDF]
 • Bygningstekniske og arkeologiske bemerkninger om trekirker i Norge i vikingtid og middelalde. Collegium Medievale, vol. 23, 2010: 149-180. [PDF]
 • Staver som brytes og kirker som faller. Vedlikehold og rivning av kirker i middelalderen. Kirke og Kultur, nr. 5/2007: 418-429. [PDF]
 • Lorentz Dietrichsons ”De norske stavkirker”: en klassiker. Viking, bind LXIX – 2006: 275-288. [PDF]
 • Hvor ble det av proporsjonsbegrepet i arkitekturen? Nordisk Arkitekturforskning, vol. 19, No. 2. 2006: 81-93. [PDF]
 • De tidlige trekirkenes planlegging og design. Hikuin, vol. 30, (2003), 2005: 95-101. [PDF]
 • Preken fra en takstol, Bokanmeldelse av Ola Storsletten: Takene taler. Norske takstoler 1100-1350, klassifisering og opprinnelse. Del I, 444 s., del II, 314 s. CON.TEXT, avhandling 10, Arkitekthøgskolen i Oslo 2002. Fortidsminneforeningen, Årbok 2004, vol. 158:189-192. [HTML]
 • Grunnforskning på grunnstokker. For en nysgjerrighetsdrevet kirkeforskning. Fortidsminneforeningen, Årbok 2004, vol. 158: 137-140. [HTML]
 • The “Inverse Design problem” In Medieval Wooden Churches of Norway. At the 6th Asian Design International Conference in Tsukuba, Japan, 14-17 October 2003. [HTML]
 • From Vitruvius to Alberti: Systematic Thinking in medieval church design. In: Tostrup, E. and C. Hermansen (eds.): (theorising) History in Architecture and Design, CON-TEXT 1, Arkitekthøgskolen i Oslo, 2003. [HTML]
 • Samt i: Nordisk arkitekturforskning, vol. 16, nr. 4, 2003: 13-18.
 • Hvorfor ble kirkegårder velsignet? Hikuin, vol.27, Højbjerg 2002: 57-66., ill. [HTML]
 • Haltdalen Stave Church: Form and Function. The Construction History Society Newsletter, no. 62, Mar 2002 (Part I). No. 63, June 2002 (Part II): 11-12
 • ”Stavkirkeprekenen” som bygningshistorisk kilde. Fortidsminneforeningen, Årbok 2001: 76-82. [HTML]
 • Research in Medieval Norwegian Wooden Churches. Relevance of available Sources. Nordisk arkitekturforskning, Aarhus, no.4, 2000: 7-23, ill. [HTML]
 • Research in Medieval, Norwegian, Wooden Architecture. Relevance of available Sources. In: Mäntysalo, R. & K. Nyman (eds.): Proceedings of the Nordic Research Symposium Architecture and Materials, Oulu and Hailuoto, April 28th-30th 2000. University of Oulu, Dept. of Architecture, Publication B20, Oulu: 7-42, ill.
 • Røldal stavkirke eller…? Viking 1998(1): 131-145, ill. [HTML]
 • Innvielsesrituale for trekirke. Hikuin (Århus), nr. 24, 1997: 83-98, ill. [HTML]
 • Var det krav om høye stenkirker i middelalderen? Viking 1997: 85-93. [HTML]
 • Fra en omvisning i Gol stavkirke. Middelalderforum, 2/1996:15-23. [HTML]
 • Fra tre- til stenkirke, Bø i Telemark. Hikuin 22, Århus, 1995:121-126, ill. [PDF]
 • Torpo stavkirke. Mål og forhold i planleggingen. Kirkearkeologi og Kirkekunst. Studier tilegnet Sigrid og Håkon Christie. Øvre Ervik 1993: 69-79, ill. [PDF]
 • Planleggingen av en stolpekirke. En analyse av mål og målforhold i Bø I. Hikuin, v.17, Århus 1990:163-70, ill.
 • Kirkene ingen kunne målbinde. Undersøkelser om proporsjonssystemer i norske kirker. Viking, Oslo 1988: 117-34, ill. [PDF]
 • Illustrasjon i Arne Brenna: The fragment of a group of wrestlers in Nasjonalgalleriet, Oslo. ACTA (Inst.Rom.Norv.), v.VI, Roma 1975: 25-34, ill. PL.IVb.

Forelesninger

 • Anmeldelse av Håkon Christie: Urnes Stavkirke. Den nåværende kirken på Urnes. Pax, Oslo 2009. [PDF]

Populærvitenskapelige arbeider m.m.

 • Roman om dokumentasjon av kirketufter. Nicolay. 2007
 • Stavkirker: Trekirkene i Norge fra middelalderen. Broen, no. 4. 2007: 12-13.
 • Grunnforskning om stavkirkene. Forskerforum 6/2006: 28-29. [PDF]
 • Stolpe-, stav- og stenkirker. Veiviseren. Kulturhistorisk håndbok for Norge, Vågå 2004: 264-265.
 • Post, stave and stone churches. Veiviseren. Cultural-historical guide to Norway, Vågå 2004: 264-265.
 • Pfhal-, Stab- und Steinkirchen. Veiviseren. Kulturhistorischer Führer für Norwegen, Vågå 2004: 264-265.
 • Kors- torturrredskap og trosymbol. I: Brendalsmo, Jan, Tine Frøysaker og J.H.Jensenius: Kors og krusifiks. Tre utsnitt av deres historie. NIKU, Oslo 2001: 5-12, ill. [PDF]
 • Stange kirkes portal, I: Berg, S.R. (red): Stange kirke 750 år, Stange 2000: 46-52, ill [PDF].
 • Haltdalen stavkirke, bruk og form. I: En stavkirke til Island, NIKU, Oslo 2000: 48-61, ill.
 • Stavkirken, Stiften (NIKU*NINA), nr.2, 1998(2): 31, ill.
 • Kirkestedet Ringebu. Ringebu stavkirke, sognekirken i form og funksjon gjennom 900 år. Ringebu 1998(3): 5-15, ill.
 • Planleggingen av Undredal stavkirke. Jubileumsskrift for Undredal stavkirke, Undredal 1997: 36-37, 145-147, ill.
 • Uvdal stavkirke, s.73-76, Torpo stavkirke, s. 83. I: En reise gjennom norsk byggekunst. Fortidsminneforeningens eiendommer gjennom 150 år. Oslo 1994, ill.
 • Målforhold i planleggingen. Uvdal Stavkirke Forteller, Uvdal 1992: 26-33, ill. [PDF]
 • Stolpekirke på Steig gård? Nytt fra Riksantikvaren, no.5, 1990: 8, ill.
 • Lomen stavkirkes planlegging. Lomen Stavkirke (guide), Fagernes 1990: 52-6, ill.
 • Bygningsarkeologiske undersøkelser i stavkirker. META (Medeltidsarkeologiska föreningen), Lund 1986: 62-63.
 • Byggeprosess, stolpekirken i Bø. Telemark Historie, Kragerø 1986: 24-27.
 • Jensenius, J.H. og D.Skre: Ringebu stavkirke. De bygningsarkeologiske undersøkelsene. Hemgrenda (Ringebu historielags årsskrift), Otta 1983: 5-21, ill.
 • Var stolpekirken i Ringebu en typisk tidligkristen kirke? Hemgrenda, Otta 1983: 28-29.
 • Sikring av en stavkirke. Arbeidene i Høre 1979. Vern og Virke, Oslo 1979: 1-6, ill.
 • Reparasjon i Vågå kirke. Kyrkjeblad for Vågå, no.2, 1977: 4-5,ill.
 • Oppmåling/illustrasjon i Arne Brenna: Hans Jægers fengselsfrise. St. Hallvard 1972: 243.
 • Stener Lenschows legat for 1971. Arkitektnytt, nr.14, 1972: 337, ill.

Artikler i dagspressen m.m.

 • Stavkirkenes design. Kronikk Vårt Land mandag 19. desember 2005 [HTML]
 • Ansvar for stavkirkene. Kronikk i Bergens Tidende 08.12.2003 [HTML]
 • Vågå kirkes bygningshistorie. Gudbrandsdølen, 25.2.1978: 13; 11.3: 15, ill.