Hjem

Gol stavkirke, tegnet av Jørgen H. JenseniusFor misjonærene som kom til Norge fra 900-tallet var det viktig å få reist kapeller og kirker. I Norge, som i resten av Nord-Europa, er det funnet arkeologiske spor etter trekirker med jordgravde stolper. De fleste kirkene har forsvunnet, ved brann, manglende vedlikehold eller fordi de ble uhensiktsmessige i bruk. I dag er det bevart 28 stavkirker og 150 stenkirker fra etter år 1100. Disse internettsidene inneholder informasjon og artikler hvor kirkene blir sett både fra tømrernes, biskopenes og byggherrenes synspunkter.

Sivilarkitekt, Dr. ing. Jørgen H. Jensenius (1946-2017) var spesialist på oppmåling og dokumentasjon av middelalderens trekirker i Norge. Han arbeidet hos Riksantikvaren og ved Norsk Institutt for Kulturminneforskning i Oslo.

Leave a Reply