Urnes

Luster kommune, Sogn og Fjordane fylke

Kirkens type:
Treskipet langkirke med skip og forlenget kor. Skipet har midtrom båret av 16 staver som står på grunnstokkene. Midtrommet har sadeltak med høy takrytter. Omgangsveggene har pulttak ut fra midtromsveggene. Koret har hevet midtrom båret av to staver på en grunnstokk. Koret er forlenget med rett avslutning og et eget, lavere sadeltak.

Plassering:
Kirken står på sin opprinnelige tuft.

Bruk:
Eies av Fortidsminneforeningen, brukes til kirkelige handlinger av og til.

Kirkens antatte alder:
Kirken er blitt datert til etter år 1130.

Opprinnelige deler:
Gjenbrukte materialer kan være fra en 1000-tallskirke. Skipet med takverk, den vestlige del av koret med sitt takverk, restene av svalgangen i vest er opprinnelige deler i kirken.

Farveutstyr:
Middelaldersk konturering med svart av konstruktive og dekorative ledd.

Dekor:
Koret ble dekorert med limfarve i koret i 1607. En meget verdifull kalvariegruppe. Diverse til dels meget verdifulle malerier, alle med stort konserveringsbehov.

Dekorativ skurd:
Se Hohler 1999.

Utført dokumentasjon:

 • 1854: Plan, snitt og oppriss i fot og tommer målt av G.A. Bull.
 • 1956-57: En temmelig fullstendig oppmåling i 1: 20 og 1: 5 av gravning og kirken av sivilarkitektene Håkon Christie, Kristian Bjerknes og Knud Krogh.

Bygningsarkeologiske undersøkelser:
Det ble foretatt en arkeologisk undersøkelse i 1956-57 av Kristian Bjerknes og Håkon Christie. Det ble gjort funn av spor etter en eller to eldre bygninger og eldre rester i bygningen.

Antikvariske problemstillinger:
Kirken er kanskje den eldste av de stående stavkirkene og har i tillegg materialer som kan være fra en eldre kirke på stedet og som muligens vil kunne knyttes til sporene i bakken etter en eller to eldre trekirker. Tilfeldige gravninger øst for kirken viser spor etter eldre bosetting.

Litteratur:

 • Ahrens, C. 2001: Die frühen Holzkirchen Europas, B. I-II, Stuttgart: II, 327-329.
 • Anker, P. 1997: Stavkirkene, deres egenart og historie, Oslo: 37-64.
 • Christie, H. 1981: Stavkirkene-Arkitektur, Norges kunsthistorie, b. I-VII, Oslo: I, 212-13.
 • Christie, H. og Krogh, K.: Urnes stavkirke (under arbeid).
 • Dietrichson, L. 1892: De norske stavkirker, Kristiania: 212-226.
 • Frøysaker, Tine: Kalvariegruppen i Urnes stavkirke. Fortidsminneforeningen, Årbok 2003: 125-136
 • Frøysaker, Tine: NIKU Rapport 3. Den bemalte og forgylte kalvariegruppen fra 1100-tallet i Urnes stavkirke. Konservering 2001-2003. Konservering av kalvariegruppen i Urnes stavkirke
 • Hauglid, R. 1976: Norske stavkirker, bygningshistorisk bakgrunn og utvikling. Oslo.
 • Hohler, E.B. 1999: Norwegian Stave Church Sculpture, vol. I-II, Oslo: I, 234-241.
 • Storsletten, O. 2001: Takene taler, Norske takstoler 1100-1350, klassifisering og opprinnelse, vol. I-II. Con-Text, Avhandling 10, Oslo: II, 193-199.