urnes1 stavkirke

urnes2 stavkirke
Urnes stavkirke (Tegninger: Jørgen H. Jensenius).

Luster kommune, Sogn og Fjordane fylke

Kirkens type

Treskipet langkirke med skip og forlenget kor. Skipet har midtrom båret av 16 staver som står på grunnstokkene. Midtrommet har sadeltak med høy takrytter. Omgangsveggene har pulttak ut fra midtromsveggene. Koret har hevet midtrom båret av to staver på en grunnstokk. Koret er forlenget med rett avslutning og et eget, lavere sadeltak.

Plassering

Kirken står på sin opprinnelige tuft.

Bruk

Eies av Fortidsminneforeningen, brukes til kirkelige handlinger av og til.

Kirkens antatte alder

Kirken er blitt datert til etter år 1130.

Opprinnelige deler

Gjenbrukte materialer kan være fra en 1000-tallskirke. Skipet med takverk, den vestlige del av koret med sitt takverk, restene av svalgangen i vest er opprinnelige deler i kirken.

Farveutstyr

Middelaldersk konturering med svart av konstruktive og dekorative ledd.

Dekor

Koret ble dekorert med limfarve i koret i 1607. En meget verdifull kalvariegruppe. Diverse til dels meget verdifulle malerier, alle med stort konserveringsbehov.

Dekorativ skurd

Se Hohler 1999.

Utført dokumentasjon

 • 1854: Plan, snitt og oppriss i fot og tommer målt av G.A. Bull.
 • 1956-57: En temmelig fullstendig oppmåling i 1: 20 og 1: 5 avgravning og kirken av sivilarkitektene Håkon Christie, KristianBjerknes og Knud Krogh.

Bygningsarkeologiske undersøkelser

Det ble foretatt en arkeologisk undersøkelse i 1956-57 av Kristian Bjerknes og Håkon Christie. Det ble gjort funn av spor etter en eller to eldre bygninger og eldre rester i bygningen.

Antikvariske problemstillinger

Kirken er kanskje den eldste av de stående stavkirkene og har i tillegg materialer som kan være fra en eldre kirke på stedet og som muligens vil kunne knyttes til sporene i bakken etter en eller to eldre trekirker. Tilfeldige gravninger øst for kirken viser spor etter eldre bosetting.

Litteratur

 • Ahrens, C. 2001: Die frühen Holzkirchen Europas, B. I-II, Stuttgart:II, 327-329.
 • Anker, P. 1997: Stavkirkene, deres egenart og historie, Oslo: 37-64.
 • Christie, H. 1981: Stavkirkene-Arkitektur, Norges kunsthistorie, b.I-VII, Oslo: I, 212-13.
 • Christie, H. og Krogh, K.: Urnes stavkirke (under arbeid).
 • Dietrichson, L. 1892: De norske stavkirker, Kristiania: 212-226.
 • Frøysaker, Tine: Kalvariegruppen i Urnes stavkirke.Fortidsminneforeningen, Årbok 2003: 125-136
 • Frøysaker, Tine: NIKU Rapport 3. Den bemalte og forgyltekalvariegruppen fra 1100-tallet i Urnes stavkirke. Konservering2001-2003. Konservering av kalvariegruppen i Urnesstavkirke
 • Hauglid, R. 1976: Norske stavkirker, bygningshistorisk bakgrunn ogutvikling. Oslo.
 • Hohler, E.B. 1999: Norwegian Stave Church Sculpture, vol. I-II,Oslo: I, 234-241.
 • Storsletten, O. 2001: Takene taler, Norske takstoler 1100-1350,klassifisering og opprinnelse, vol. I-II. Con-Text, Avhandling 10,Oslo: II, 193-199.