Kirker med jordgravde stolper i Norge

Navn Sted Utgravning
Urnes I og II Sogn og Fjordane fylke Håkon Christie 1956
Kinsarvik I Sogn og Fjordane fylke Håkon Christie 1960
Haug Eiker i Buskerud fylke Kjeld Magnussen 1961-62
Mariakirken I Oslo Håkon Christie 1961-62
Kaupanger I og II Sogn og Fjordane fylke Hans-Emil Lidén 1964
Eidskog Hedmark Per Martin Tvengsberg 1965
Mære I, II og III Nord-Trøndelag Hans-Emil Lidén 1966-67
Lom I Oppland fylke Håkon Christie 1973
Uvdal I Buskerud fylke Håkon Christie / Jørgen H. Jensenius 1978
Høre I Valdres i Oppland fylke Håkon Christie / Jørgen H. Jensenius 1979
Ringebu I og II Oppland fylke Jørgen H. Jensenius 1980-81
I Telemark fylke Dagfinn Skre 1985
Åknes Åseral i Vest-Agder fylke Frans-Arne Stylegar 2000

Indirekte spor etter eldre trekirker

Navn Sted Utgravning
Torpo stavkirke Hallingdal i Buskerud fylke  
Høyjord stavkirke Vestfold fylke O.L. Scheen 1949
Hemsedal stavkirketuft Buskerud fylke Håkon Christie 1963
Eidsvoll kirke Akershus fylke Hans-Emil Lidén 1964-65
Øyar kirketuft Buskerud fylke Luce Hinsch 1965-66)
Nes stavkirketuft I og II Buskerud fylke Håkon Christie 1965
Nore stavkirke Buskerud fylke Håkon Christie 1968-69
Clemenskirken Oslo Ole Egil Eide 1970-71
Reinli stavkirke Oppland fylke Håkon Christie 1972-73
Stange kirke Hedmark fylke Dagfinn Skre 1986
Steig kirketuft Oppland fylke Jørgen H. Jensenius 1987
Veøy kirketuft Møre og Romsdal fylke Brit Solli 1990-92
Liknes i Kvinesdal Kvinesdal i Vest-Agder fylke Frans-Arne Stylegar / Jan Brendalsmo 2000
Faret i Skien Telemark fylke A. Jan Brendalsmo og Alf Tore Hommedal 2001

Kart over spor etter stolpekirker i Norge

Spor etter stolpekirker i Norge