• Utgravning: Frans-Arne Stylegar, 2000
  • Fylke: Vest-Agder
  • Bispedømme: Agder
  • Prestegjeld: Åseral

Funnsted

På tuften for tidligere kirke.

Eldre graver

Tre graver, hvorav den ene skjærer seg inn i stolpekirkens skip og kan være eldre enn kirken. De er orientert noe skjevt i forhold til bygningens lengdeakse.

Spor etter bygning

Avdekking av seks stolpehuller, tre par, som danner et rektangel på ca. 4×7 m. Avstanden mellom det østligste stolpeparet og det midterste er ca. 3 m, mellom det midterste og det vestlige er det ca. 4 m. I forlengelsen mot øst er det en diffus nedgravning, muligens del av et kortilbygg. To av stolpehullene ble snittet i profil. Selve stolpen var 0,40-0,50 cm i diameter. Bunnen av stolpehullene ligger ca. 0,60 cm under den opprinnelige markoverflaten. I ett av stolpehullene var det en bunnhelle med rester av trekull. En prøve tatt fra dem og undersøkt med C14 viser perioden 1210-1270.

Kilder og litteratur

Trykt:

  • Stylegar, F.A. 2001: Stolpekirken på Kyrkjevodden. Kristiansand.