Haug i Eiker (J. H. Jensenius)

  • Utgravning: Kjeld Magnussen, 1961-62
  • Fylke: Buskerud
  • Bispedømme: Tunsberg
  • Prestegjeld: Eiker

Spor etter bygning

I skipets nordvestre del ble det avdekket nedre del av en forråtnet stolpe (1). I østre del av skipet ble det avdekket en stolperest holdt fast av skoningssten (2). I skipets sørøstre del ble det avdekket en stolperest (3).

Tabell over stolpehull

Nr X/Y Z Ø Kommentar
1     0,4-0,5  
2     0,3-0,4  
3     0,4  

Kilder og litteratur

Trykt:

  • Jensenius, J.H. 2001: Trekirkenefør stavkirkene. En undersøkelse av planlegging og design av kirkerfør ca. år 1100. Con-Text, avhandling nr. 6. Arkitekthøgskolen iOslo: 129-130.

Utrykt:

  • Magnussen, K. 1962: Haug kirke. Utgravning under gulvene 1961-1962.Manuskript. Riksantikvarens Antikvariske Arkiv.