• Hans-Emil Lidén, 1964-65
  • Fylke: Akershus
  • Bispedømme: Borg
  • Prestegjeld: Eidsvoll

Funnsted

Arkeologisk utgravning i kor og tverrskip 1964-1965 i forbindelse med restaurering.

Eldre graver

Graver under kirken som var eldre enn den stående kirken. Noen lå delvis inn under murene, andre var gravd ned i jordlag som var plombert av sten og spillkalk fra byggeprosessen. De døde var lagt i enkle trekister som var orientert øst-vest uten noen form for gravgods.

Spor etter bygning

Gravene viste at det høyst sannsynlig hadde stått en eldre kirke på stedet og at denne kirken neppe kan ha stått akkurat i koret og tverrskipet, men like i nærheten. Mulig plassering av denne kirken kan ha vært i vestre del av skipet.

Kilder og litteratur

Trykt:

  • Lidén, H.-E. 1974: Eidsvoll kirke I. Fra romansk til ny-romansk. I:Birkeli, F. m.fl.(red.): Oslo Bispedømme 900 år : 207-218.