• Utgravning: O.L. Scheen, 1949
  • Fylke: Vestfold
  • Bispedømme: Tunsberg
  • Prestegjeld: Andebu

Funnsted

Ved restaureringsarbeidene i 1949 og 1950 ble iakttagelser notert av ansvarshavende arkitekt.

Eldre graver

Arkitekt Scheen beskriver graver som var funnet under koret i den stående kirken, inntil en sten han mener er del av det gamle korets fundamenter. Gravene var orientert nord-sør, noe som kan tyde på en eldre datering enn kirkens.

Kilde og litteratur

Utrykt:

  • Scheen, O. L. 1949: Innberetning fra en undersøkelse i Høyjordstavkirke den 23 og 24 august 1949. Ved arkitekt Otto L. Scheen.Manuskript, Riksantikvarens Antikvariske Arkiv.