Høyjord

Utgravning: O.L. Scheen, 1949
Fylke: Vestfold
Bispedømme: Tunsberg
Prestegjeld: Andebu

Funnsted
Ved restaureringsarbeidene i 1949 og 1950 ble iakttagelser notert av ansvarshavende arkitekt.

Eldre graver
Arkitekt Scheen beskriver graver som var funnet under koret i den stående kirken, inntil en sten han mener er del av det gamle korets fundamenter. Gravene var orientert nord-sør, noe som kan tyde på en eldre datering enn kirkens.

Kilde og litteratur
Utrykt:

  • Scheen, O. L. 1949: Innberetning fra en undersøkelse i Høyjord stavkirke den 23 og 24 august 1949. Ved arkitekt Otto L. Scheen. Manuskript, Riksantikvarens Antikvariske Arkiv.