Eidskog

Utgravning: Per Martin Tvengsberg, 1965
Fylke: Hedmark
Bispedømme: Hamar
Prestegjeld: Eidskog

Funnsted
Utgravning under gulvet i Eidskog kirke.

Spor etter bygning
Et tykt og markert brannlag kan spores over hele området unntatt innenfor et rektangel på 5 x 7 m. Her er det spor etter nedgravninger, hvorav noen tydelig er hull etter stolper. Ett stolpehull og dets stolpegrop er bevart, stolpen er trukket opp etter brann. Nedgravningene er av forskjellig karakter og hører ikke til samme situasjon. Det kan antydes et rektangelformet område som representerer omkretsen av en liten kirke som i annen halvdel av 1200-årene er erstattet av en større stavkirke.

Kilder og litteratur
Utrykt:

  • Tvengsberg, P.M. 1965: Eidskog kirke. Manuskript, Riksantikvarens Antikvariske Arkiv.