Hemsedal (J. H. Jensenius)

  • Utgravning: Håkon Christie, 1963
  • Fylke: Buskerud
  • Bispedømme: Hamar
  • Prestegjeld: Gol

Funnsted

Hemsedal stavkirke ble revet i 1882. Ny kirke ble innviet samme år ca. 1 km fra. Kirketuften ble gravet ut i 1963.

Eldre graver

Utgravningen viste planen for den nedrevne stavkirken og graver som var eldre enn denne.

Spor etter bygning

Det ble avdekket to groper i vest med diameter 1,5 m. Fra gropenes sentrum var det en ca. 0,7 m bred grøft mot øst. I grøftene kan det ha stått en jordgravet vegg, nord- og sørveggen i et ca. 3,5 m bredt rom. Vest og nord for nedgravningene viser samtidige graver at det har vært kirkegård. Feltet mellom de to nedgravningene besto av fast stampet, leireblandet grus som inneholdt noe trekull. Dette kan ha vært gulvet i den eldre bygningen. To stolpehull som delvis er dekket av alteret kan angi østenden av koret i den eldre kirken. Den eldre kirkens midtakse falt sammen med stavkirkens. Det kan tilsi at stavkirken er reist umiddelbart etter at stolpekirken er revet.

Kilder og litteratur

Trykt:

  • Christie, H. og S. Christie 1981: Norges kirker, Buskerud. Oslo:61-62.
  • [Jensenius, J.H. 2001: Trekirkenefør stavkirkene. En undersøkelse av planlegging og design av kirkerfør ca. år 1100. Con-Text, avhandling nr. 6. Arkitekthøgskolen iOslo: 164-165. ]{.bibliografi}