• Utgravning: Håkon Christie, 1972-73
  • Fylke: Oppland
  • Bispedømme: Hamar
  • Prestegjeld: Sør-Aurdal

Stående kirke

Dendrokronologiske prøver av den stående kirke antyder en datering etter 1320.

Spor etter bygning

Det ble funnet spor etter to tidligere kirker under den stående bygningen. Fra den eldste kirken finnes bare indirekte spor i form av graver. Den andre kirken synes å ha brent. De eldste myntene som ble funnet på tuften var fra Håkon Håkonsons tid (1217-1263).

Kilder og litteratur

Trykt:

  • Christie, H. 1981: Stavkirkene-arkitektur. I: Norges Kunsthistorie,vol. I. Oslo: 33.