Reinli

Utgravning: Håkon Christie, 1972-73
Fylke: Oppland
Bispedømme: Hamar
Prestegjeld: Sør-Aurdal

Stående kirke
Dendrokronologiske prøver av den stående kirke antyder en datering etter 1320.

Spor etter bygning
Det ble funnet spor etter to tidligere kirker under den stående bygningen. Fra den eldste kirken finnes bare indirekte spor i form av graver. Den andre kirken synes å ha brent. De eldste myntene som ble funnet på tuften var fra Håkon Håkonsons tid (1217-1263).

Kilder og litteratur
Trykt:

  • Christie, H. 1981: Stavkirkene-arkitektur. I: Norges Kunsthistorie, vol. I. Oslo: 33.