Øyar

Utgravning: Luce Hinsch, 1965-66
Fylke: Buskerud
Bispedømme: Hamar
Prestegjeld: Slidre

Funnsted
Gravingen ble utført øst for det nye kapellet.

Spor etter bygning
Graver har skåret seg ned i tuften, det er ikke mulig å fastslå stavkirkens avgrensninger. Det ble funnet spor etter en eldre bygning under et brannlag som dekket tuften i form av en stenforet grøft som muligens har vært fundament for en palisadevegg. Grøften har retning nord-sør og øst-vest. En C14 datering ga resultatet år ± 1050.

Kilder og litteratur
Utrykt:

  • Hinsch, L. 1966: Rapport om Øyar utgravning 1966. Manuskript, Riksantikvarens Antikvariske Arkiv, Oslo.