• Utgravning: Brit Solli, 1990-92
  • Fylke: Møre og Romsdal
  • Bispedømme: Møre
  • Prestegjeld: Veøy

Funnsted

Vest for den stående 1200-talls kirken på Veøy var det spor etter eldre anlegg.

Eldre graver

Det er påvist graver på to eldre kirkegårder, Begravelsene som ble avdekket lå ca. 0,6 m under nåværende markoverflate, de var orientert og uten gravgaver og derfor antatt å være av døpte personer. Eventuelle kirker der kan ha vært fra 900-tallet.

Spor etter bygning

I løpet av første halvdel av 900-tallet ble det anlagt en kirkegård på Veøy, muligens ble det samtidig reist en trekirke. Etter hvert ble det behov for en utvidelse og i siste halvdel av 900-tallet ble den andre kirkegården anlagt rett sørvest for den første, også med en trebygning. Det ble ikke avdekket spor etter stolpehull.

Kilder og litteratur

Trykt:

  • Solli, B. 1993: Narratives of Veøy. An Investigation Into thePoetics and Scientifics of Archaeology. Dr.art. dissertation. Oslo.
  • Solli, B. 1995: Fra hedendom til kristendom. Religionsskiftet i Norge i arkeologisk belysning, Viking: 23-48.
  • Solli, B. 1996: Narratives of Encountering Religions: On theChristianization of the Norse Around AD 900-1000, NorwegianArchaeological Review, vol. 29, no.2: 89-114.