Stange

Utgravning: Dagfinn Skre, 1986
Fylke: Hedemark
Bispedømme: Hamar
Prestegjeld: Stange

Funnsted
Den arkeologiske undersøkelsen omfattet kulturlagene i kirkens kor som til sammen har et areal på ca. 65 m2. I østre del av koret hadde kulturlagene lagt seg uforstyrret på hverandre fra byggingen av kirken og frem til i dag. I vestre halvdel hadde et gravkammer fra 1600-tallet forstyrret de fleste eldre spor. I kirkens skip ble det anledning til å grave en mindre sjakt. Her ble det konstatert en murrest som sannsynligvis stammer fra en eldre stenkirke. Den var gravet ned i en enda eldre kirkegård. Forut for byggingen av denne steinkirken har derfor stedet også sannsynligvis vært kirkested.

Eldre graver
Undersøkelsen i koret brakte for dagen til sammen 27 graver fra en kirkegård som var eldre enn den stående kirken og sannsynligvis også eldre enn den tidligere stenkirken.

Kilder og litteratur
Trykt:

  • Skre, D. 1987: Arkeologiske utgravninger i Stange kirkes kor, Vern og Virke: 14-22.
  • Skre, D. 2000: Utgravninger i Stange kirkes kor. I: Berg, S. R. (red.): Stange kirke 750 år, Stange: 30-45.

Utrykt:

  • Skre, D. 1987: Innberetning fra de bygningsarkeologiske undersøkelser i Stange kirke 1986. Manuskript, Riksantikvarens Antikvariske Arkiv, Oslo.