• Fylke: Buskerud
  • Bispedømme: Tunsberg
  • Prestegjeld: Ål

Funnsted

Under gulvet i stavkirken ble det funnet en utskåret planke i furu i 1880. Den ble oppbevart i Universitetets Oldsaksamling (Nr.10814). Planken er 1,56 m lang og 0,47 m bred i den ene uskadde enden. På den ene flatsiden er det drageskjæringer i lavt flatt relieff. Planken må skrive seg fra en bygning som er eldre enn stavkirken og som kanskje har stått på stedet.

Kilder og litteratur

Trykt:

  • Christie, H. og S. Christie 1981: Norges kirker, Buskerud, vol.1, Oslo: 117.