De Sandvigske Samlinger, Lillehammer, Oppland fylke

Kirkens type

Opprinnelig énskipet langkirke ombygget til korskirke i 1730 i laftverk. Koret er rett avkuttet og det er tilføyet et sakristi i øst. Over krysset er reist et tårn.

Plassering

Ny kirke reist i Garmo i 1879, stavkirken revet i 1882 og gjenreist på Maihaugen i Lillehammer og innviet i 1921.

Bruk

Kirkelige handlinger ved spesielle anledninger.

Kirkens antatte alder

Deler av kirken kan være fra 1200-tallet.

Opprinnelige deler

Sviller, hjørnestaver, mellomstaver, stavlegjer og en del av veggplankene er fra den opprinnelige stavkirken. Noen av veggplankene har enten not eller fjær.

Dekor

Lite dekor, marmorering på brystning av Ragnvald Einbu, altertavle og to figurer, minnetavle, alt i god stand, ettersees av konservator på museet.

Utført dokumentasjon

  • 1982: Plan, to snitt og fasader målt i 1: 50 av Leif Løchen.

Dekorativ skurd

Solhaug 2001.

Antikvariske problemstillinger

Alle delene fra kirken var spredt etter at kirken ble revet i 1882 og ble gjenfunnet på ulike gårder i bygden. Anders Sandvig samlet inn så mange deler som han fant, for å reise en kirke på muséet. Han gjorde ikke krav på å lage en sannferdig rekonstruksjon av den tidligere kirken. I 1971 ba Riksantikvaren om tillatelse til å foreta en prøvegravning på tuften til den gamle Garmo kirke på Søndre Garmo, eiet av Henning Garmo. Dette ble ikke til noe og tuften ligger der stadig, som et fremtidig arkeologisk prosjekt.

Litteratur

  • Ahrens, C. 2001: Die frühen Holzkirchen Europas, B. I-II, Stuttgart:II, 286.
  • Anker, P. 1997: Stavkirkene, deres egenart og historie, Oslo:109-110.
  • Dietrichson, L. 1892: De norske stavkirker, Kristiania: 198-200.
  • Solhaug, M. B. 2001: Middelalderens døpefonter i Norge, vol. I-II,Acta humaniora; no. 89, (dr. philos.) Det historisk-filosofiskefakultet, Universitetet i Oslo: II, 35-36.