Kristiansund kommune, Møre og Romsdal fylke

Kirkens type

Kirken er énskipet med kor av samme bredde som skipet. Kor og skip er overdekket av sadeltak som bærer takrytter over vestre del. Kirken er en av de minste som er bevart (lengden er 12,0 m, bredde 6,5 m, høyde ca. 6 m).

Plassering

Kirken står antagelig på den tuften den ble reist på i 1450-1500. Kirken foreslått flyttet i 1972, men Riksantikvaren frarådet dette.

Bruk

Grip ble innlemmet i Kristiansund sogn i 1967 og kirken eies av Kirkelandet menighet. Den vedlikeholdes av Kristiansund kommune. Det er ingen fast bruk.

Kirkens antatte alder

Byggeteknikken kan datere kirken til 1400-tallets siste del, men den er sterkt ombygget i 1621.

Opprinnelige deler

Sviller, hjørnestaver, stavlegjer, veggplanker og deler av takverket er originalt.

Dekor

Limfarvedekor (distemper) muligens fra ombyggingen i 1621. Veggenes nedre del har draperidekor, over dette ornamentikk som på nord- og østvegg har større figurale partier. På nordveggen er en fremstilling av Kristus. Middelaldersk alterskap konservert i 1980-årene.

Utført dokumentasjon som finnes i Riksantikvarens Antikvariske Arkiv

  • 1900: Oppmåling av arkitekt Einar Schau.
  • 1924: Plan, snitt og fasade i 1:50 målt av arkitekt J. Tverdahl.

Bygningsarkeologiske undersøkelser

På grunn av fukt under gulvet i skipet ble grunnen renset til fjell og nye fundamenter støpt under veggene i 1932, under ledelse av arkitekt J. Tverdahl og Domenico Erdmann. Under dette arbeidet ble det funnet knokler. Nytt bjelkelag ble lagt inn. Ut fra opplysningene om hvordan arbeidet ble utført er det lite trolig at noe er bevart av eldre kulturlag over fjell.

Antikvariske problemstillinger

Kirkens bygningshistorie og alder er ikke undersøkt tilstrekkelig.

Litteratur

  • Ahrens, C. 2001: Die frühen Holzkirchen Europas, B. I-II, Stuttgart:II, 288.
  • Anker, P. 1997: Stavkirkene, deres egenart og historie, Oslo:177-179.
  • Dahlstedt, G. 1973: Fiskeværet Grip. Trebygg i Norden. Oslo.
  • Dietrichson, L. 1892: De norske stavkirker, Kristiania: 443.
  • Hauglid, R. 1976: Norske stavkirker. Bygningshistorisk bakgrunn ogutvikling. Oslo: 363.
  • Olstad, Tone: A 335 Grip stavkirke, Grip, Kristiansund kommune.
  • Tilstandbeskrivelse og forslag til konserveringstiltak etterbefaring til kirka 28.-31. juli 1993. Oppdragsmelding 22 NIKU. Oslo.