Haltdalen

Folkemuséet for Trondheim og Trøndelag, Sør-Trøndelag fylke

Kirkens type:
Kirken er énskipet, med kor og skip, som begge har sperretak. Det har tidligere vært svalgang omkring.

Plassering:
Den er nå museumskirke på Trøndelag Folkemuseum, på Sverresborg i Trondheim.

Bruk:
Bygningen holdes åpen for omvisning, men det er sjelden kirkelige handlinger der.

Kirkens antatte alder:
Deler av kirken kan være fra perioden 1150-1199.

Opprinnelige deler:
Kirken er demontert og montert flere ganger, noe som har ført til småskader og gjentatte reparasjoner. Slik den står i dag er den satt sammen av deler fra to kirker, Ålen og Haltdalen. Skipets vestvegg og portalen kommer fra Ålen stavkirke.

Dekor:
Det er noe dekor i koret, det kan leses en datering fra 1604 på stavlegjens sørside på østveggen.

Dekorativ skurd:
Se Hohler 1999.

Utført dokumentasjon som finnes i Riksantikvarens Antikvariske Arkiv i Oslo:

 • 1905: Oppmåling av arkitekt J. Jervell Grimelund.
 • 1936: Oppmåling av arkitekt S.O. Tiller.
 • 1998: Plan, snitt, fasader og utskiftede deler målt i 1: 20 av Jørgen H. Jensenius i forbindelse med en kopi av kirken som Norges gave til Island.

Antikvariske problemstillinger:
Bygningen er satt sammen av ulike deler fra to kirker og av mange elementer fra ulike perioder. Deler er fjernet, men bevart på muséet. Bygningshistorien er komplisert.

Kirken er museumskirke, hvordan skal den repareres med så mange manglende deler? Skal den musealt føres tilbake til et middelalderpreg? Gis kirken et mer tidløst inventar, blir det en fiksjon.

Litteratur:

 • Ahrens, C. 2001: Die frühen Holzkirchen Europas, B. I-II, Stuttgart: II, 289.
 • Anker, P. 1997: Stavkirkene, deres egenart og historie, Oslo: 179-181.
 • Christie, H. 1981: Stavkirkene-Arkitektur, Norges kunsthistorie, b. I-VII, Oslo: I, 371.
 • Dietrichson, L. 1892: De norske stavkirker, Kristiania: 390-391.
 • Hauglid, R. 1976: Norske stavkirker. Bygningshistorisk bakgrunn og utvikling. Oslo: 344.
 • Hohler, E.B. 1999: Norwegian Stave Church Sculpture. vol. I-II, Oslo: I, 147.
 • Seip, E. (red.) 2000: En stavkirke til Island, NIKU, Oslo.
 • Storsletten, O. 2001: Takene taler, Norske takstoler 1100-1350, klassifisering og opprinnelse, I-II. Con-Text, Avhandling 10, Oslo: II, 246-249.