Hopperstad

Vik kommune, Sogn og Fjordane fylke

Kirkens type:
Treskipet langkirke på grunnstokker. Hevet midtrom båret av 16 staver. Midtrommet har i tillegg en mellomstav i hver kortvegg og sadeltak med høy takrytter. Omgangen rundt midtrommet har pulttak ut fra midtromsveggene. Koret har også hevet midtrom med sadeltak båret av to staver på grunnstokker. I øst en liten, halvrundt apsis. Øvre sylinderiske del av apsis er dekket av et kjegleformet tak. Det er svalgang rundt skip, kor og apsis.

Plassering:
Kirken står antagelig på sin opprinnelige tuft.

Bruk:
Menigheten bygget ny kirke i 1875-77, Fortidsminneforeningen kjøpte kirken i 1880.

Kirkens antatte alder:
Stav i midtrommet fra etter 1131?

Opprinnelige deler:
Skipets og korets hovedkonstruksjoner er opprinnelige.

Farveutstyr:
Middelaldersk konturering med sort på konstruktive og dekorative arkitekturledd.

Dekor:
Del av galleri, benkedør, epitafium og oval skriftplate har limfarve på tre. Benkedør, portrett, skrifttavle, altertavle og klokkerstol er bemalt med olje på tre. Baldakinen er ikke endelig fastslått å være middelaldersk, dens innside er bemalt med limfarve (distemper) på lerret.

Dekorativ skurd:
Se Hohler 1999 og Solhaug 2001.

Utført dokumentasjon:

  • 1854: Plan, snitt og fasader av arkitekt G. A. Bull.
  • 1885-91: Omfattende oppmålinger i målestokk med alen og fot av Peter Blix.
  • 1988 : Plan, snitt mot nord og mot øst, påbegynt av sivilarkitekt Jørgen H. Jensenius.

Bygningsarkeologiske undersøkelser:
I skipet er det gravet ned en gravkjeller. Rundt denne er det mulig at det kan avdekkes eldre kulturlag. Ved en reparasjon i nordre korsval i 1982, ble det avdekket et stolpehull i den utgravde profilen.

Antikvariske problemstillinger:
Ved restaureringen i 1881-91 ble kirken ført tilbake til det Blix og Nicolaysen oppfattet var en middelaldersk form. De “ikke-autentiske” delene ble fjernet ved restaureringen

Litteratur:

  • Ahrens, C. 2001: Die frühen Holzkirchen Europas, B. I-II, Stuttgart: II, 295-296.
  • Bjerknes, Kr. 1944: Romansk og gotisk i våre stavkirker. En studie omkring Hopperstadkirken. Fortidsminneforeningens årbok : 7-42.
  • Dietrichson, L. 1892: De norske stavkirker, Kristiania: 261-266.
  • Hohler, E.B. 1999: Norwegian Stave Church Sculpture, vol. I-II, Oslo: I, 168-172.
  • Solhaug, M. B. 2001: Middelalderens døpefonter i Norge, vol. I-II, Acta humaniora; no. 89, (dr. philos.) Det historisk-filosofiske fakultet, Universitetet i Oslo: II, 54.
  • Storsletten, O. 2001: Takene taler, Norske takstoler 1100-1350, klassifisering og opprinnelse, vol. I-II. Con-Text, Avhandling 10, Oslo: II, 229-234.