Vik kommune, Sogn og Fjordane fylke

Kirkens type

Treskipet langkirke på grunnstokker. Hevet midtrom båret av 16 staver. Midtrommet har i tillegg en mellomstav i hver kortvegg og sadeltak med høy takrytter. Omgangen rundt midtrommet har pulttak ut fra midtromsveggene. Koret har også hevet midtrom med sadeltak båret av to staver på grunnstokker. I øst en liten, halvrundt apsis. Øvre sylinderiske del av apsis er dekket av et kjegleformet tak. Det er svalgang rundt skip, kor og apsis.

Plassering

Kirken står antagelig på sin opprinnelige tuft.

Bruk

Menigheten bygget ny kirke i 1875-77, Fortidsminneforeningen kjøpte kirken i 1880.

Kirkens antatte alder

Stav i midtrommet fra etter 1131?

Opprinnelige deler

Skipets og korets hovedkonstruksjoner er opprinnelige.

Farveutstyr

Middelaldersk konturering med sort på konstruktive og dekorative arkitekturledd.

Dekor

Del av galleri, benkedør, epitafium og oval skriftplate har limfarve på tre. Benkedør, portrett, skrifttavle, altertavle og klokkerstol er bemalt med olje på tre. Baldakinen er ikke endelig fastslått å være middelaldersk, dens innside er bemalt med limfarve (distemper) på lerret.

Dekorativ skurd

Se Hohler 1999 og Solhaug 2001.

Utført dokumentasjon

  • 1854: Plan, snitt og fasader av arkitekt G. A. Bull.
  • 1885-91: Omfattende oppmålinger i målestokk med alen og fot av PeterBlix.
  • 1988 : Plan, snitt mot nord og mot øst, påbegynt av sivilarkitektJørgen H. Jensenius.

Bygningsarkeologiske undersøkelser

I skipet er det gravet ned en gravkjeller. Rundt denne er det mulig at det kan avdekkes eldre kulturlag. Ved en reparasjon i nordre korsval i 1982, ble det avdekket et stolpehull i den utgravde profilen.

Antikvariske problemstillinger

Ved restaureringen i 1881-91 ble kirken ført tilbake til det Blix og Nicolaysen oppfattet var en middelaldersk form. De “ikke-autentiske” delene ble fjernet ved restaureringen

Litteratur

  • Ahrens, C. 2001: Die frühen Holzkirchen Europas, B. I-II, Stuttgart:II, 295-296.
  • Bjerknes, Kr. 1944: Romansk og gotisk i våre stavkirker. En studieomkring Hopperstadkirken. Fortidsminneforeningens årbok : 7-42.
  • Dietrichson, L. 1892: De norske stavkirker, Kristiania: 261-266.
  • Hohler, E.B. 1999: Norwegian Stave Church Sculpture, vol. I-II,Oslo: I, 168-172.
  • Solhaug, M. B. 2001: Middelalderens døpefonter i Norge, vol. I-II,Acta humaniora; no. 89, (dr. philos.) Det historisk-filosofiskefakultet, Universitetet i Oslo: II, 54.
  • Storsletten, O. 2001: Takene taler, Norske takstoler 1100-1350,klassifisering og opprinnelse, vol. I-II. Con-Text, Avhandling 10,Oslo: II, 229-234.