Sør-Aurdal kommune, Oppland fylke

Kirkens type

Reinli er en énskipet langkirke i stavverk. Opprinnelig besto kirken av et rektangulært rom, delt med korskille mellom langveggenes mellomstaver. Skip og kor med samme bredde og høyde og har vært dekket av et høyt sadeltak. Senere ble apsis føyet til, det nåværende gulvet ble lagt inn på et kraftig bjelkelag, som går inn under sviller og svalganger og bærer hele bygget. Da ble også svalgangene bygget til. Bygningen er antagelig forandret flere ganger, i 1884-85 ble interiøret helt forandret. I 1976-77 ble deler av eksteriør og interiør satt i stand. Kirken er uten elektrisk lys og oppvarming.

Plassering

Kirken står på sin opprinnelige tuft.

Bruk

Kirken er i bruk om sommeren og vedlikeholdes av kommunen.

Kirkens antatte alder

Det er antatt at kirken er reist etter 1326.

Opprinnelige deler

Skip og kor, veggplanker og takverk er opprinnelige.

Dekor

Alterskap, prekestol med himling, galleri og orgel bemalt med oljefarve. Altertavle fra middelalderen konservert i 1997 av NIKU.

Dekorativ skurd

Se Hohler 1999 og Solhaug 2001.

Utført dokumentasjon

  • 1853: Plan og snitt målt i fot og tommer av arkitekt G. A. Bull.
  • 1884: Bulls planer for istandsettelse ble godkjent.
  • 1968-69: Plan, snitt og fasader målt i 1: 20 av arkitektene HaraldKlem og Bru.
  • 1972-73: Målinger i forbindelse med arkeologiske undersøkelser avsivilarkitekt Håkon Christie.

Bygningsarkeologiske undersøkelser

Riksantikvaren ved Håkon Christie sto for en arkeologisk utgravning under gulvene i kirken i 1971/72, blant spor etter eldre graver kan det være spor etter to eldre kirker.

Antikvariske problemstillinger

Kirken har en spesiell konstruksjon ved grunnstokkene i skip og kor.

Litteratur

  • Ahrens, C. 2001: Die frühen Holzkirchen Europas, B. I-II, Stuttgart:II, 314-315.
  • Christie, H. 1981: Stavkirker – Arkitektur, Norges kunsthistorie, b.1-VII, Oslo: I, 173.
  • Dietrichson, L. 1892: De norske stavkirker, Kristiania: 398-404.
  • Hohler, E.B. 1999: Norwegian Stave Church Sculpture, vol. I-II,Oslo: I, 203-204.
  • Solhaug, M. B. 2001: Middelalderens døpefonter i Norge, vol. I-II,Acta humaniora; no. 89, (dr. philos.) Det historisk-filosofiskefakultet, Universitetet i Oslo: II, 74.
  • Storsletten, O. 2001: Takene taler, Norske takstoler 1100-1350,klassifisering og opprinnelse, vol. I-II. Con-Text, Avhandling 10,Oslo: II, 105-108.